1. Az adatkezelési tájékoztató célja
A 66nap Hungária Kft. (Iroda: 2030 Érd, Szabadság tér 12., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelo) mint adatkezelo, magára nézve kötelezonek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A 66nap Hungária Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülo adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetok a
https://www.takaritas.66nap.com/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.
A 66nap Hungária Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kello idoben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A 66nap Hungária Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 66nap Hungária Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A 66nap Hungária Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelo adatai
Amennyiben megkeresné Cégünket, 2030 Érd, Szabadság tér 12. elérhetoségen léphet kapcsolatba az adatkezelovel.
A 66nap Hungária Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstol számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.
Név: 66nap Hungária Kft.
Székhely: 1064 Bp., Podmaniczky u. 57.
Cégjegyzékszám: 01 09 203186
Adószám: 25157817-2-42
Telefonszám: 06 70 418 7702
E-mail: info@66nap.com
2.1 Adatvédelmi tisztviselo
Név: Tóth György
Telefonszám:  06 70 418 7702

3 A kezelt személyes adatok köre
3.1 Megadandó személyes adatok

3.1.1 Az ajánlatkérés során megadandó személyes adatok

Település *
Ingatlant típus *
Alapterület (nm) *
Takarítás módja *
Szintek száma

NÉV: *
E-MAIL: *
TELEFONSZÁM: *
ÜZENET:

3.1.2 A kapcsolat oldalon megadandó személyes adatok

NÉV: *
E-MAIL: *
TELEFONSZÁM: *
ÜZENET:

3.1.3 A visszahívás kérés oldalon megadandó személyes adatok

NÉV: *
TELEPÜLÉS: *
TELEFONSZÁM: *
ÜZENET/VISSZAHÍVÁS TÁRGYA *:

3.1.4 A megrendelés során megadandó személyes adatok

Város *
Utca *
Házszám, emelet, ajtó: *

NÉV: *
E-MAIL: *
TELEFONSZÁM: *
ÜZENET:

A csillaggal jelölt mezoket kell kötelezoen megadni.

A kötelezoen kért adatok megadása elengedhetlenül szükséges a cégünk által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez, mivel a helyszínen nyújtjuk a szolgáltatásainkat.

3.2 Technikai adatok
66nap Hungária Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
az arra feljogosítottak számára hozzáférheto (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A 66nap Hungária Kft. az adatokat megfelelo intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A 66nap Hungária Kft. olyan muszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérol, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezo kockázatoknak megfelelo védelmi szintet nyújt.
A 66nap Hungária Kft. az adatkezelés során megorzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata:
információkat gyujtenek a látogatókról és eszközeikrol;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni oket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minoségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a késobbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngészo visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelo szolgáltatónak lehetosége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenomentesen böngészhessék a 66nap Hungária Kft.
weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérheto szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngészo bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlodik a számítógéprol, illetve a böngészésre használt más eszközrol.
3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A 66nap Hungária Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az 66nap Hungária Kft. információkat gyujt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészojében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli
oket.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megorzési ideje
Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megorzési ido

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megorzési ido
Ajánlatkérés Szolgáltatásunk árának meghatározása az ügyfél által közölt adatok alapján (pl. helyszín, ingatlan mérete, szolgáltatás várható idotartama, nehézségi foka, stb.) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történo kezeléséhez Legfeljebb 5 év
Kapcsolatfelvétel A szolgáltatásainkkal kapcsolatos  érdeklodés, kapcsolattartásra szolgáló felület. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történo kezeléséhez Legfeljebb 5 év
Visszahívás kérés Amennyiben nem vagyunk elérhetoek, visszahívjuk a bennünket megkeresoket. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történo kezeléséhez Legfeljebb 5 év
Megrendelés A szolgáltatás megrendelése az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történo kezeléséhez Legfeljebb 5 év

 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1 Általános adatkezelési irányelvek
A 66nap Hungária Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az érintettek e hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Felhívjuk a 66nap Hungária Kft. részére adatközlok figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlo kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-téno védelmérol és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvrol (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelrol (Számv. tv.);

6. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következo módon kerülhetnek a kezelésünkbe: Ön megadhatja nevét, elérhetoségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerok köre
Az Ön személyes adatainak a kezelését kizárólag cégünk, a 66nap Hungária Kft. végzi, külso tárhelyszolgáltató igénybevételével, melynek titoktartási kötelezettsége van.
Személyes adatait kizárólag az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink teljesítése érdekében vesszük igénybe, az adatkezelésre jogosult munkatársaink is csak erre a célra használhatják.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetoségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérol, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelezo adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelo fenti elérhetoségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog
A 66nap Hungária Kft. megfelelo intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, értheto és könnyen hozzáférheto formában, világosan és közérthetoen megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelotol visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következo információkhoz hozzáférést kapjon:
a személyes adatok tárolásának tervezett idotartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó értheto információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentoséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelo a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a 66nap Hungária Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a
hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a 66nap Hungária Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybol azokat gyujtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezo hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsobbséget élvezo jogszeru ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelore alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban eloírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyujtésére információs társadalommal összefüggo szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezheto, ha az adatkezelés szükséges jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a 66nap Hungária Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amely lehetové teszi, a személyes adatok pontosságának ellenorzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelonek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelo jogos indokai elsobbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébol lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelo rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelonek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeku vagy az adatkezelore ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelo vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelo a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszeríto ereju jogos okok indokolják, amelyek elsobbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy ot hasonlóképpen jelentos mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelo ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrol az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetoleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetoleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelot.
A 66nap Hungária Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.